Realizacja projektu podczas pandemii

W zakładce Plan zajęć znajduje się aktualny plan realizowanych w projekcie zadań w okresie grudzień 2020r. - luty 2021r.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020